Ulbjerg Klint
Fra Sundstrup kan man gå langs stranden til Ulbjerg Klint. Området omkring Ulbjerg Klint (210 ha) blev fredet i 1969 for at sikre offentlig adgang til det åbne og smukke landskab og for at sikre områdets rekreative værdier. Området ved Ulbjerg Klint er kendt for sine stejle ler skrænter, som bliver eroderet af fjorden med vind og vejr. Ulbjerg Kling består af flere klinter. Uglebakke Høj er en 24 meter høj lyngklædt klint med en mindre gravhøj på toppen. Selve Ulbjerg Klints top krones af to store bronzealderhøje: Store Klinthøj (30 meter høj) og Lille Klinthøj (24 meter høj). Ulbjerg Klint består af sedimenter af sand, ler og sten fra istiden. På stranden ligger mange store nedstyrtede sten. Det er såkaldte lede blokke, som fortæller, at istidens gletsjere i dette område især kom fra Norge.

Kobjælder

En af de helt særlige naturoplevelser er de blomstrende kobjælder ved Ulbjerg Klint.