Ulbjerg og Lynderup kirker
Sundstrup hører under Ulbjerg sogn. 
Middelalderkirken i Ulbjerg og Lynderup kirke.

Ulbjerg Sogn er et sogn i Viborg Østre Provsti. I 1800-tallet var Lynderup Sogn anneks til Ulbjerg Sogn. Begge sogne hørte til Rinds Herred i Viborg Amt. Ulbjerg-Lynderup sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Møldrup Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Viborg Kommune.

link til Ulbjerg kirke

link til Lynderup kirke

Ulbjerg og Lynderup kirker

Ulbjerg Sogn er et sogn i Viborg Østre Provsti. I 1800-tallet var Lynderup Sogn anneks til Ulbjerg Sogn.